FUJINET

Fuji Cocktail là phần mềm quản trị toàn bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp, gồm Quản lý Bán hàng, Quản lý Kho, Quản lý Mua hàng, Quản lý Sản xuất, Phân tích giá thành, Quản lý kế toán và các thống kê phục vụ công tác quản lý cho các cấp lãnh đạo.

Fuji Cocktail phù hợp nhất cho các doanh nghiệp thuộc các ngành Phân phối/Bán hàng và Sản xuất.

Fuji Cocktail là phiên bản tiếng Việt của phần mềm Super Cocktail nổi tiếng tại Nhật Bản của tập đoàn Uchida Yoko. FUJINET đảm trách công tác Việt hóa với sự hỗ trợ của tập đoàn này.

Fuji Cocktail tích lũy know-how quản trị doanh nghiệp tiên tiến của Nhật Bản, đang được 3,500 doanh nghiệp Nhật Bản sử dụng.

Phiên bản tiếng Nhật (Super Cocktail) được công nhận là Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) chiếm thị phần lớn nhất Nhật Bản trong 6 năm liền từ năm 2004 đến 2009.

FUJINET đã tham gia phát triển ERP này cho Uchida Yoko từ nhiều năm nay, nên nắm rõ ERP này, sẵn sàng hỗ trợ và bảo trì một cách hiệu quả, chu đáo.

Xem chi tiết