Mục tiêu kinh doanh

FUJINET đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư lập trình một cách lâu dài, liên tục, đặc biệt nâng cao khả năng Nhật ngữ, nhằm mục đích trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản.