Phát triển và xuất khẩu phần mềm

 • Nghiệp vụ lập trình software chiếm 95% doanh số, phần lớn là các dự án ủy thác từ các công ty phần mềm Nhật
 • Lập trình, vận hành và bảo trì hệ thống nghiệp vụ dành cho các công ty vốn đầu tư Nhật Bản đặt tại Việt Nam

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới

 • Cung cấp giải pháp RPA
 • Cung cấp solution sử dụng AI như nhận diện khuôn mặt, phân tích data
 • Nghiên cứu các giải pháp sử dụng công nghệ mới như AI, Bigdata,...

Tích hợp hệ thống thông tin

 • Cung cấp thiết bị máy tính và software licensed
 • Thiết kế / thi công / vận hành / bảo trì hệ thống mạng từ LAN, WAN đến Internet, Intranet
 • Khách hàng là các công ty Nhật tại Việt Nam

Cung cấp giải pháp phần mềm

 • Cung cấp các phần mềm bán hàng
 • Cung cấp các phần mềm quản lí sản xuất
 • Cung cấp phần mềm kế toán

Đồ họa / nhập dữ liệu

 • Cung cấp dịch vụ cho các công ty Nhật
 • Thiết kế các model 3D từ các phần mềm chuyên dụng
 • Thiết kế sơ đồ mặt bằng