Phát triển và xuất khẩu phần mềm

 • Nghiệp vụ lập trình software chiếm 95% doanh số, phần lớn là các dự án ủy thác từ các công ty phần mềm Nhật
 • Lập trình, vận hành và bảo trì hệ thống nghiệp vụ dành cho các công ty vốn đầu tư Nhật Bản đặt tại Việt Nam
 • Service hỗ trợ SE

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ mới

 • Cung cấp giải pháp RPA
 • Cung cấp solution sử dụng AI như nhận diện khuôn mặt, phân tích data
 • Nghiên cứu các giải pháp sử dụng công nghệ mới như AI, Bigdata,...

Tích hợp hệ thống thông tin

 • Cung cấp thiết bị máy tính và software licensed
 • Thiết kế / thi công / vận hành / bảo trì hệ thống mạng từ LAN, WAN đến Internet, Intranet
 • Khách hàng là các công ty Nhật tại Việt Nam

Đồ họa / nhập dữ liệu

 • Cung cấp dịch vụ cho các công ty Nhật
 • Thiết kế các model 3D từ các phần mềm chuyên dụng
 • Thiết kế sơ đồ mặt bằng