Ngày 01/10/1996

Thành lập dịch vụ máy tính FUJINET. 
Khởi đầu chỉ kinh doanh trong lĩnh vực tích hợp hệ thống.

Ngày 06/09/2000

Thành lập Công ty TNHH Mạng Máy tính Phú Sĩ (FUJINET CO., LTD.).
Bắt đầu phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản.

Ngày 01/10/2005

Lập nhóm CAD tại FUJINET.

Ngày 01/04/2007

Thành lập chi nhánh tại Tokyo

Ngày 15/12/2007

Thành lập trung tâm lập trình thứ 2 ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngày 15/08/2008

Đạt chứng nhận CMMI Level 3

Ngày 01/05/2009

Đạt chứng nhận ISO 27001 (ISMS)

Ngày 17/12/2010

FUJINET chính thức ra mắt phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) Fuji Cocktail. 
Đây là phần mềm ERP nổi tiếng của Nhật được FUJINET chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt 
và cải tạo phù hợp với tập quán kinh doanh của người Việt.

Ngày 17/05/2011

Đạt kì kiểm tra hàng năm về ISMS do TUV (cơ quan chứng thực ISMS ISO 27001) thực hiện.

Ngày 26/08/2011

Lấy lại chứng nhận CMMI Maturity level (CMMI-Dev ver 1.3)

Ngày 24/05/2012

Nhận được chứng nhận lại về ISMS.

Ngày 15/01/2013

Thành lập Trung tâm đào tạo lập trình viên

Ngày 01/01/2014

Liên doanh với công ty Vinx của Nhật Bản để lập công ty TNHH Vinx Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. 
Nội dung công việc chủ yếu là cung cấp dịch vụ IT cho Aeon Mall tại Việt Nam.

Ngày 29/05/2014

Thành lập pháp nhân Nhật Bản – Fujinet Japan. Có trụ sở tại Chuo, Tokyo

Ngày 08/08/2014

Đạt chứng nhận CMMI Level 3 (CMMI-Dev Version 1.3)

Ngày 05/01/2015

Đạt chứng nhận ISO 27001:2013 (ISMS)

Ngày 01/09/2015

Thành lập Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS

Ngày 12/08/2017

Lấy lại chứng nhận CMMI Maturity level (CMMI-Dev ver 1.3)

Ngày 25/07/2018

Top ICT Vietnam

Ngày 10/09/2018

Được Vinasa bình chọn Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam

Ngày 23/04/2019

Thành lập chi nhánh Fujinet Quy Nhơn

Ngày 01/08/2019

Thành lập trung tâm nghiên cứu công nghệ mới (R & D Center)