Ngày 01/10/1996
Thành lập dịch vụ máy tính FUJINET.
Khởi đầu chỉ kinh doanh trong lĩnh vực tích hợp hệ thống.
Ngày 06/09/2000
Thành lập Công ty TNHH Mạng Máy tính Phú Sĩ (FUJINET CO., LTD.).
Bắt đầu phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản.
Ngày 01/10/2005
Lập nhóm CAD tại FUJINET.
Ngày 01/04/2007
Thành lập chi nhánh tại Tokyo
Ngày 15/12/2007
Thành lập trung tâm lập trình thứ 2 ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Ngày 15/08/2008
Đạt chứng nhận CMMI Level 3
Ngày 01/05/2009
Đạt chứng nhận ISO 27001 (ISMS)
Ngày 17/12/2010
FUJINET chính thức ra mắt phần mềm quản trị doanh nghiệm (ERP) Fuji Cocktail.
Đây là phần mềm ERP nổi tiếng của Nhật được FUJINET chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt
và cải tạo phù hợp với tập quán kinh doanh của người Việt.
Ngày 17/05/2011
Đạt kì kiểm tra hàng năm về ISMS do TUV (cơ quan chứng thực ISMS ISO 27001) thực hiện.
Ngày 26/08/2011
Lấy lại chứng nhận CMMI Maturity level (CMMI-Dev ver 1.3)
Ngày 24/05/2012
Nhận được chứng nhận lại về ISMS.
Ngày 15/01/2013
Thành lập Trung tâm đào tạo lập trình viên
Ngày 01/01/2014
Liên doanh với công ty Vinx của Nhật Bản để lập công ty TNHH Vinx Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam.
Nội dung công việc chủ yếu là cung cấp dịch vụ IT cho Aeon Mall tại Việt Nam.
Ngày 29/05/2014
Thành lập pháp nhân Nhật Bản – Fujinet Japan. Có trụ sở tại Chuo, Tokyo
Ngày 08/08/2014
Đạt chứng nhận CMMI Level 3 (CMMI-Dev Version 1.3)
Ngày 01/05/2015
Đạt chứng nhận ISO 27001:2013 (ISMS)
Ngày 01/09/2015
Thành lập Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS