Phát triển và xuất khẩu phần mềm

Nghiệp vụ phát triển phần mềm cho thị trường Nhật là nghiệp vụ chính của công ty FUJINET SYSTEMS, chiếm 95% doanh số toàn công ty, phần lớn là nhận ủy thác từ các công ty phần mềm Nhật.


  Chúng tôi đang chia thành 2 loại:
 1. Lập trình systems (theo hợp đồng labo, hoặc hợp đồng ủy thác dự án)
 2. Service hỗ trợ SE
1

LẬP TRÌNH SYSTEMS

 • Hợp đồng labo

  Cung cấp dịch vụ với lượng nhân sự cố định cần thiết.

  1. Ưu điểm
   • - Vì được lập trình bởi những member cố định, nên qua một thời gian dài sẽ tích lũy được kinh nghiệm kỹ thuật.
   • - Có khả năng đối ứng linh hoạt khi phát sinh nhiều thay đổi chỉ thị.
  2. Dự án phù hợp

   Công việc lâu dài trong cùng một lĩnh vực, chẳng hạn maintenance system, package soft.

 • Hợp đồng ủy thác dự án

  Ủy thác lập trình thông thường. Giao hàng thành phẩm.

  1. Ưu điểm
   • Phía nhận ủy thác chịu trách nhiệm về lỗi/ sai sót theo điều khoản hợp đồng (trách nhiệm bảo hành lỗi), đối với thành phẩm giao hàng.


  2. Dự án phù hợp

   - Lập trình phát sinh chỉ 1 lần.

   - Dự án tương đối dễ xác định chỉ thị.

2

SERVICE HỖ TRỢ SE

Có thể thực hiện cả những công việc khác ngoài lập trình systems (programming test).

 • Hợp đồng ủy thác dự án
  1. Hỗ trợ từ công đoạn đầu của dự án.
  2. Đề án thiết kế phương thức system sử dụng kỹ thuật mới.
  3. Đề án thiết kế phương thức dự án migration.
  4. Hỗ trợ cầu nối giữa khách hàng và team lập trình offshore.
 • Hình thức hợp đồng

  Ký hợp đồng ủy thác, phái cử, và làm việc thường trú tại công ty khách hàng.

Kết hợp hiệu quả lập trình system và service hỗ trợ SE, sẽ giúp tránh được những vấn đề phát sinh do sự khác biệt văn hóa.

Lĩnh vực phát triển phần mềm

Lĩnh vực
phát triển phần mềm

LẬP TRÌNH SYSTEM NGHIỆP VỤ

 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý sản xuất
 • Logistics
 • Bán lẻ
 • Quản lý bất động sản
 • Quản lý chấm công
 • Lương nhân sự
 • Chăm sóc sức khỏe

LẬP TRÌNH WEB SYSTEM

 • Xây dựng & Lập trình WEB system
 • EC site
 • Cổng thông tin
 • Dạy học online

LẬP TRÌNH MOBILE APPLICATION

 • Lập trình Android/iOS
 • Application architecture
 • Hybrid system dành cho smartphone/ tablet

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY/ IoT

 • Cung cấp một chuỗi dịch vụ lập trình bao gồm thiết kế-lập trình-kiểm chứng.
 • Dùng IoT trong phân tích dữ liệu kinh doanh có thể áp dụng từ concept kinh doanh đến áp dụng thực tiễn.
 • Bằng cách chính thức sử dụng IoT, có thể linh hoạt sử dụng data trong nhiều ngữ cảnh.

MIGRATION

 • Chuyển đổi môi trường và ngôn ngữ lập trình
  1. - VB6、ASP → VB.NET
  2. - ASP.NET、.NET → Java
  3. - DBMagic、PowerBuilder → .NET、Java
 • Chuyển đổi RDBMS
  1. - ORACLE→ SQLServer、PostgreSQL
  2. - SQLServer → PostgreSQL
 • Chuyển đổi Platform, Middleware, OS

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU AI/ LẬP TRÌNH RPA

 • Có cố vấn kỹ thuật (là tiến sĩ giảng dạy tại đại học Top đầu Việt Nam).
 • Phát triển và bán sản phẩm solution do chính công ty lập trình.
 • Có thể cùng hợp tác lập trình nghiên cứu cho khách hàng.
Quy trình

Quy trình

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp service từ lập trình ngắn hạn (hợp đồng ủy thác dự án), cho đến cả lập trình theo team chuyên trách trong một thời gian nhất định (hợp đồng labo).

Và, về cơ bản thì khách hàng sẽ ký kết hợp đồng với FUJINET SYSTEMS, nhưng chúng tôi cũng có thể đối ứng được cả yêu cầu ký kết với pháp nhân Nhật Bản. Trong trường hợp đó, khách hàng sẽ ký hợp đồng với 「FUJINET JAPAN」- là pháp nhân Nhật Bản của công ty chúng tôi.

Hình thức hợp đồng: Labo OR Ủy thác dự án

Model 1

Hình thức hợp đồng: Labo OR Ủy thác dự án

Model 2

Hình thức hợp đồng: Labo OR Ủy thác dự án
Mô hình làm việc

Mô hình làm việc

1

LẬP TRÌNH SYSTEMS
(Theo hợp đồng labo, hoặc hợp đồng ủy thác dự án)

LẬP TRÌNH SYSTEMS (Theo hợp đồng labo, hoặc hợp đồng ủy thác dự án)

2

SERVICE HỖ TRỢ SE

Trường hợp member đã có kinh nghiệm onsite lâu dài, và được khách hàng hỗ trợ đào tạo, khi quay về Việt Nam, tùy theo mong muốn của khách hàng, member này sẽ thực hiện nghiệp vụ lập trình với tư cách là thành viên của team lập trình phía khách hàng, trực tiếp nhận chỉ thị từ khách hàng và thực hiện công việc một mình (giống với hình thức onsite tại chỗ).

Đây là lập trình viên có kinh nghiệm lập trình phong phú và tiếng Nhật tốt, sẽ giao dịch trực tiếp với người phụ trách phía công ty khách hàng, để hoàn thành công việc tương tự như khi đang onsite.

Service hỗ trợ SE
Năng lực kỹ thuật

Năng lực kỹ thuật

CLOUD
AWS, Microsoft Azure,
GCP (Google Cloud Platform)
AWS Microsoft Azure GCP (Google Cloud Platform)
NGÔN NGỮ
Python, TypeScript, Swift, Kotlin, JAVA, ASP.NET, VB.NET, C#, PHP, Go, VB, C, VC, ASP, COBOL,...
Python TypeScript Swift Kotlin JAVA ASP.NET VB.NET PHP Go VB C
COBOL
HTML-JS-CSS
DATABASE
Oracle, MS SQL, DB2, PostgreSQL, MS Access, BigQuery, Berkeley DB
Oracle SQL Server DB2 PostgreSQL MS Access BigQuery Berkeley DB SQLite MySql
FRAMEWORK
Flutter, .NET MAUI, Cypress, CodeIgniter, DHTMLX, Django, Spring MVC, WEB API, SAML
Flutter .NET MAUI Cypress CodeIgniter DHTMLX
Spring MVC
WEB API
SAML
intra-mart Hibernate JavaFX .Net
Microsoft Dynamics CRM
Spring framework jQuery MyBatis
Python-django
Canvas
Angular Django

Tensorflow Pytorch MxNet OpenCV Tesseract OCR

TOOL QUẢN LÝ
Figma, BI Tool, RPA Tool
Dr.Sum
MotionBoard
BizRobo!
Figma
FUJITSU Software Linkexpress
FUJITSU Software Interstage Studio
APPLICATION SERVER
Apache, IIS, WebSphere
Apache IIS WebSphere
COMPONENT
GrapeCity, DevExpress
DevExpress GrapeCity
OS
Windows, Linux
Windows Linux