FUJINET CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH VÀ THIÊN TAI

Trước tình hình thiên tai và dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra khắp nơi, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Fujinet cũng đang chịu ảnh hưởng, nhưng may mắn vẫn  duy trì hoạt động bình thường.

Công ty đã quyết định đóng góp một phần nhỏ cùng cộng đồng nhằm chung tay vượt qua những khó khăn ở hiện nay.

        + Tặng 20 triệu đồng nhằm hạn chế ảnh hưởng của hạn mặn tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

        + Tặng 50 triệu đồng cho Quỹ từ thiện Xã hội Quận 8 góp phần vào công tác dập dịch Covid - 19 trên địa bàn Tp.HCM.

 

 

 

   Hình ảnh: Thư cảm ơn từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8