FUJINET ĐƯỢC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TẶNG BẰNG KHEN ĐÓNG GÓP TRONG NGÀNH THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Ngày 24/03/2021 FUJINET rất vinh dự được Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)  trao tặng bằng khen vì đã đóng góp cho sự phát triển chung của ngành TT&TT và ngành Công nghệ thông tin nói riêng.

 

Tình hình kinh tế trên thế giới trong năm 2020 đã trải qua nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Sự công nhận của Bộ trưởng Bộ TT&TT lúc này như củng cố niềm tin và niềm tự hào cho FUJINET. Động lực mạnh mẽ để FUJINET tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của xã hội trong tương lai.

 

 

Anh An Ngọc Thao – Giám đốc VINASA (bên phải) trao bằng khen của Bộ trưởng cho anh Nguyễn Đăng Phú – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS (bên trái)

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT trao tặng