CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 12/04/2019, Công ty Cổ Phần Fujinet Systems đã tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 vào lúc 16h00, tại Hội trường  11 - Tòa nhà  Waseco, Số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tham dự đại hội gồm có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cổ đông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm và triển khai nội dung trong kế hoạch.

 

Chủ tịch hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Đăng Phong tuyên bố lý do triệu tập cổ đông và giải quyết nội dung quan trọng của Fujinet trong năm vừa qua cũng như thông qua ý kiến và biểu quyết của các cổ đông về định hướng sắp tới của Công ty.

 

フジネットシステムズ株式会社の2019年度年次株主総会の開催

 

フジネットシステムズ株式会社の2019年度年次株主総会の開催

 

フジネットシステムズ株式会社の2019年度年次株主総会の開催