FUJINET KHỞI ĐỘNG PHONG TRÀO CẢI TIẾN TRONG CÔNG VIỆC

 

 “Phong trào cải tiến trong công việc” là một hoạt động lớn trong năm 2020 được công ty Fujinet chú trọng và đầu tư. Với mục đích khuyến khích nhân viên phát huy khả năng sáng tạo cho những ý tưởng  mới mẻ, đột phá nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và mang lại nhiều giá trị cho Fujinet.

Các ý tưởng cải tiến có thể là những đề xuất thay đổi nhỏ trong công việc hằng ngày góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty ở thời điểm hiện tại và tương lai.

Hi vọng, với những sáng tạo không ngừng của tập thể đội ngũ nhân viên và những cải tiến từ  Ban Lãnh Đạo công ty sẽ giúp Fujinet ngày càng hoàn thiện và phát triển vững mạnh.