KHEN THƯỞNG TRIAL PROJECT THÀNH CÔNG

Ngày 26/06/2020, Công ty đã tổ chức khen thưởng trial project thành công với sự tham dự của Ban Giám đốc, GĐ Khối, Project Manager và Project Leader cùng các team member.

 

Anh Phong phát biểu và chia sẻ trước buổi khen thưởng

 

 

 

Trong buổi lễ này đã có 8 dự án được trao tặng bằng khen và hiện kim vì đã nổ lực thực hiện tốt dự án trial project và được KH đánh giá hài lòng và tiếp tục đặt hàng Công ty và mang về các dự án mới.

 

Xin được chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, tận tâm của các anh, chị đã thực hiện trial project thành công.