FUJINET SYSTEMS JSC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào ngày 20/04/2023, đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường tòa nhà Waseco Plaza, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên là một hoạt động quan trọng hàng năm của Công ty. Tại đây, quý cổ đông đã được nghe và biểu quyết thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty trong năm 2022, định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo của Hội đồng quản trị và của Ban giám đốc Công ty.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội

 

FUJINET SYSTEMS JSC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

FUJINET SYSTEMS JSC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

FUJINET SYSTEMS JSC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

FUJINET SYSTEMS JSC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023