GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI R&D CENTER

Những năm gần đây, công nghệ và ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác nhau. Phương pháp tiếp cận AI dưới dạng dịch vụ giúp cung cấp tính thông minh sẵn sàng cho các ứng dụng và qui trình công việc. Cùng với xu hướng đó, FUJINET xây dựng và cung cấp các dịch vụ AI được đào tạo sẵn giúp các nhà phát triển phần mềm có thể tích hợp các khả năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo vào trong ứng dụng mà không cần hiểu về cách hoạt động của AI như thế nào.

 

        Các dịch vụ AI được FUJINET cung cấp bao gồm:

 

- Phân tích hình ảnh và cung cấp nội dung của chúng.


- Sử dụng thị giác máy tính để phát hiện người dùng, nhận diện người dùng, dự đoán cảm xúc và giới tính, ước lượng tuổi.


- Sử dụng OCR để trích xuất văn bản bao gồm: trích xuất thông tin hồ sơ ứng viên, hóa đơn điện tử.


- Phân tích và xử lý cho video: đếm số người, hiển thị kết quả dưới dạng bảng biểu, các loại biểu đồ, bảng đồ nhiệt.

 

Tham khảo chi tiết các dịch vụ AI của FUJINET tại website sau https://aiservice.fujinet.net/