ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS NĂM 2024

Ngày 23/04/2024, tại trụ sở chính - Tòa nhà Waseco (số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS (FUJINET) - một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm đã tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS NĂM 2024

 

Đại hội được diễn ra trong không khí trang trọng, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục các bước của Luật doanh nghiệp quy định. Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của FUJINET đã triệu tập đầy đủ Quý cổ đông tham dự và lắng nghe các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023; thảo luận và đưa ra những ý kiến, đề xuất vào các vấn đề quan trọng của Công ty. Qua đó, phản ánh trung thực, minh bạch và chính xác các số liệu, tình hình vận hành của toàn Công ty.

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS NĂM 2024

 

Các báo cáo tổng kết năm 2023 và đề án thực hiện trong năm 2024 được thông qua bằng việc biểu quyết của Quý cổ đông. Đồng thời, tại Đại hội cũng đã tiến hành bầu chọn thành viên trong Ban kiểm soát 2024 bằng hình thức biểu quyết. Đại hội kết thúc trong không khí văn minh và tôn trọng với tỉ lệ biểu quyết tán thành tuyệt đối. Các văn bản liên quan chia cổ tức, phân phối lợi nhuận được Công ty gửi đến Quý cổ đông xem chi tiết, cụ thể.

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS NĂM 2024

 

Trong tương lai, hy vọng tiếp tục nhận được tin tưởng từ Quý cổ đông, vì đây là động lực để FUJINET nỗ lực vượt qua các khó khăn, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra nhằm đem lại lợi ích cho Cổ đông, Công ty và xã hội.