HỆ THỐNG ISMS CỦA FUJINET TIẾP TỤC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ISO/IEC 27001:2022

Sau thời gian nâng cấp hệ thống quản lý an toàn thông tin lên tiêu chuẩn mới, cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia đánh giá đến từ TÜV Rheinland Vietnam, vào tháng 04/2024, hệ thống Quản lý an toàn thông tin của FJS đã được chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 27001:2022. Điều này chứng minh rằng FUJINET cam kết đảm bảo mức độ an toàn thông tin cao nhất cho thông tin được lưu trữ tại công ty, bao gồm thông tin dự án, khách hàng, nhân viên…

 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, FUJINET đã xác định được tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản thông tin, nên đến năm 2009, sau thời gian chuẩn bị và đánh giá, FUJINET đã được chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 27001. Từ đó đến nay, FUJINET liên tục review, đánh giá lại định kỳ để cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin của công ty, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về thông tin và quản lý an toàn thông tin. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu, phương pháp để thực hiện đánh giá độc lập hệ thống quản lý an toàn thông tin, con người, chính sách và công nghệ. So với ISO 27000:2013, phiên bản 2022 cung cấp các biện pháp kiểm soát bổ sung để tổ chức giải quyết các rủi ro bảo mật ngày càng phức tạp liên quan đến các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và đạt được lợi thế cạnh tranh.

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS TIẾP TỤC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ISO/IEC 27001 PHIÊN BẢN 2022